Biuletyn Informacji Publicznej
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-17/2019 pn.Usługa drukowania ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-19/2019 pn.: "Usługa polegającą na wydrukowaniu 1 książki"
Przetarg nierograniczony nr ZP/ISIM-18/2019 na: „Dostawę sprzętu multimedialnego”
Przetarg nierograniczony nr ZP/ISIM-16/2019 na: „Usługę polegającą na wydrukowaniu dwóch tytułów wydawnictw książkowych”
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-15/2019 pn.: "Usługa druku książki pt.: "Raport roczny 2018 w wersji polskiej i angielskiej"
Przetarg nierograniczony nr ZP/ISIM-14/2019 na: Usługę polegającą na wydrukowaniu książki: „Wola 1944. Nierozliczona zbrodnia a pojęcie ludobójstwa"
Zamówienie nr ZP/ISIM-11/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na:Projekt wraz z realizacją ekspozycji mobilnej w Berlinie „Volunteer” poświęconej Witoldowi Pileckiemu
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-12/2019 pn.: "Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczania krajowych i zagranicznych biletów autobusowych, lotniczych i kolejowych wraz z obsługą rezerwacji i zakupu usług hotelarskich w kraju i za grani
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-13/2019 na: „Usługę polegającą na wydrukowaniu 2 tytułów wydawnictw książkowych”
Zamówienie nr ZP/ISIM-10/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: Realizację do dn. 30 września 2019 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa notacji z udziałem „świadków epoki”.
Zamówienie nr ZP/ISIM-9/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: Realizację do dn. 30 września 2019 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa notacji z udziałem „świadków epoki”.
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM - 8/2019 na:„Usługę digitalizacji obiektów archiwalnych ze zbiorów Bundesarchiv”
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM - 6/2019 na: "Usługę polegającą na wydrukowaniu 2 tytułów wydawnictw książkowych"
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu NOTACJE ZPISIM-52019