Biuletyn Informacji Publicznej
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-18/2020 pn.: "Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych"
Zamówienie nr ZP/ISIM-21/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy na: Przeprowadzenie, zarejestrowanie, przygotowanie do publikacji, montaż oraz tłumaczenie wybranych materiałów do dnia 31 marca 2020 r. według standardów ISIM
Plan Zamówień Publicznych Instytutu Solidarności i Męstwa im.Witolda Pileckiego na rok 2020
Zamówienie nr ZP/ISIM-17/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na:Przeprowadzenie, zarejestrowanie, przygotowanie do publikacji, montaż oraz tłumaczenie wybranych materiałów do dnia 31 lipca 2020 r. według standardów Instytutu Soli
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-16/2020 pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego - 6 części"
Zamówienie nr ZP/ISIM-13/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Przeprowadzanie kwerend archiwalno-bibliotecznych na terenie Polski oraz za granicą
Zamówienie nr ZP/ISIM-14/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Zakup bazy danych Visual History Archive (PAL), usługę dostępu do bazy danych (12 miesięczna subskrypcja dostępu do bazy danych Visual Histor
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-8/2020 pn.: "Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczenia krajowych i zagranicznych biletów autobusowych, lotniczych i kolejowych wraz z obsługą rezerwacji i zakupu usług hotelarskich w kraju i za granic
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-11/2020 pn.:„Usługa polegająca na wydrukowaniu książki: „Ludobójstwa Stalina”
KONKURS NR: ZP/ISIM-12/2020 NA: OPRACOWANIE PROJEKTU ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU BIUROWO-USŁUGOWEGO PRZY UL. SIENNEJ 82 W WARSZAWIE
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-10/2020 pn.:„Usługa polegająca na wydrukowaniu książki: Ofiary dwóch totalitaryzmów Losy rodzin ofiar zbrodni katyńskiej pod okupacją sowiecką i niemiecką”
Zamówienie nr ZP/ISIM-9/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Stworzenie Katedry Witold-Pilecki-Stelle na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-7/2020 pn.: "Usługa drukowania ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego”
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-3/2020 pn.: „Usługa digitalizacji mikrofilmów i mikrofisz ze zbiorów Bundesarchiv”
Zamówienie nr ZP/ISIM-2/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: Przeprowadzenie, zarejestrowanie, post produkcję oraz tłumaczenie wybranych materiałów do dnia 31 marca 202019 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa i
Zamówienie na usługi społeczne nr ZP/ISIM-1/2020 pn. "Obsługa prawna w zakresie doradztwa prawnego świadczona na rzecz Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego"
Zamówienie nr ZP/ISIM-29/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: realizacja do dn. 7 listopada 2019 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa im Witolda Pileckiego pierwszego etapu prac technicznych oraz przygoto
Zamówienie nr ZP/ISIM-26/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: realizację pierwszego etapu prac koncepcyjnych oraz przygotowawczych do realizacji mappingu na Zamku Królewskim w Warszawie, w tym przygotowanie siatki budynku oraz w
Zamówienie nr ZP/ISIM-22/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: na: realizację przedsięwzięcia w zakresie autorskiego opracowania koncepcji kampanii promocyjnej wystawy o Witoldzie Pileckim „The Volunteer” oraz jej przeprowadzeni
Zamówienie nr ZP/ISIM-21/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: realizację przedsięwzięcia w zakresie stworzenia premierowych utworów słowno-muzycznych oraz przekazania majątkowych praw autorskich do utworów słowno-muzycznych, nag
Zamówienie nr ZP/ISIM-19/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: Realizację do dn. 10 grudnia 2019 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa notacji z udziałem „świadków epoki”.
Zamówienie nr ZP/ISIM-11/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na:Projekt wraz z realizacją ekspozycji mobilnej w Berlinie „Volunteer” poświęconej Witoldowi Pileckiemu
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-13/2019 na: „Usługę polegającą na wydrukowaniu 2 tytułów wydawnictw książkowych”
Zamówienie nr ZP/ISIM-10/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: Realizację do dn. 30 września 2019 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa notacji z udziałem „świadków epoki”.
Zamówienie nr ZP/ISIM-9/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: Realizację do dn. 30 września 2019 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa notacji z udziałem „świadków epoki”.
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu NOTACJE ZPISIM-52019


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-15/2020 pn.: "Usługę polegającą na wydrukowaniu 2 książek – „Zapisy terroru tom 9” oraz „Chronicles of terror volume 8”
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-5/2020 pn.: "Usługa polegająca na wydrukowaniu gry karcianej – „Konspiracja”"
Zamówienie nr ZP/ISIM-6/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Przeprowadzanie kwerend archiwalno-bibliotecznych na terenie Polski oraz za granicą
Zamówienie nr ZP/ISIM-4/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-33/2019 pn.: "Usługa polegająca na wydrukowaniu jednej książki pt.: „Chronicles of terror vol. 7”"
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-32/2019 pn.: "Druk kalendarzy Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na 2020 rok"
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-30/2019 pn.: "Usługa polegająca na wydrukowaniu broszury edukacyjnej w dwóch wersjach językowych"
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-28/2019 na:Usługę polegającą na wydrukowaniu czasopisma: „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX. Tom III (2019)”
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-27/2019 na: „Usługę polegającą na produkcji gry edukacyjnej Dylematy powojnia”
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-24/2019 pn.: "Usługa druku katalogu do konferencji LEMKIN 2019"
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-23/2019 na: „Usługę polegającą na produkcji gry edukacyjnej Dylematy powojnia”
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-20/2019 na: „Kompleksową dostawę energii cieplnej do budynku Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie przy ul. Siennej 82”
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-17/2019 pn.Usługa drukowania ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-19/2019 pn.: "Usługa polegającą na wydrukowaniu 1 książki"
Przetarg nierograniczony nr ZP/ISIM-18/2019 na: „Dostawę sprzętu multimedialnego”
Przetarg nierograniczony nr ZP/ISIM-16/2019 na: „Usługę polegającą na wydrukowaniu dwóch tytułów wydawnictw książkowych”
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-15/2019 pn.: "Usługa druku książki pt.: "Raport roczny 2018 w wersji polskiej i angielskiej"
Przetarg nierograniczony nr ZP/ISIM-14/2019 na: Usługę polegającą na wydrukowaniu książki: „Wola 1944. Nierozliczona zbrodnia a pojęcie ludobójstwa"
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-12/2019 pn.: "Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczania krajowych i zagranicznych biletów autobusowych, lotniczych i kolejowych wraz z obsługą rezerwacji i zakupu usług hotelarskich w kraju i za grani
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM - 8/2019 na:„Usługę digitalizacji obiektów archiwalnych ze zbiorów Bundesarchiv”
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM - 7/2019 na : "Dostawę sprzętu komputerowego - 3 części"
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM - 6/2019 na: "Usługę polegającą na wydrukowaniu 2 tytułów wydawnictw książkowych"
Postępowanie nr ZP/ISIM-1/2018