Zamówienie nr ZP/ISIM-17/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na:Przeprowadzenie, zarejestrowanie, przygotowanie do publikacji, montaż oraz tłumaczenie wybranych materiałów do dnia 31 lipca 2020 r. według standardów Instytutu Soli - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP/ISIM-17/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na:Przeprowadzenie, zarejestrowanie, przygotowanie do publikacji, montaż oraz tłumaczenie wybranych materiałów do dnia 31 lipca 2020 r. według standardów Instytutu Soli