BIP - Rekrutacja i programy stypendialne - Instytut Pileckiego

Pilecki-Institut Berlin, Scholarship Programme, Belarus. DECLARATION CONCERNING THE CONTROLLER OF PERSONAL DATA Pilecki-Institut Berlin, Scholarship Programme, Belarus. OPEN CALL Pilecki-Institut Berlin, Scholarship Programme, Belarus. DECLARATION CONCERNING THE PROVISION OF CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA AND PERSONAL IMAGE DATA Akademia Ćwiczenie Nowoczesności - rekrutacja Konkurs na stypendia kulturalne Instytutu Pileckiego w Berlinie Informacja o odwołaniu naboru na stypendium Pilecki Fellowship Konkurs na koncepcję projektu badawczego i stypendia naukowe w projekcie „Rola żeńskich zgromadzeń zakonnych w pomocy i ratowaniu ludności żydowskiej na Ziemiach Polskich podczas II wojny światowej” Ogłoszenie_stypendium_KL Gusen jako miejsce eksterminacji Polaków Ogłoszenie_stypendium_Terror niemiecki w północnych powiatach Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939–1944 Ogłoszenie_stypendium_Żydzi na terenie Generalnego Gubernatorstwa (1939–1945) Polityka Rządu RP na uchodźstwie wobec mniejszości narodowych w latach 1939-1945 - wyniki konkursu Program stypendialny na projekty naukowe, edukacyjne i kulturalne z zakresu badań nad XX wiekiem (edycja 2021) Results of the call for short-term research grants Second Edition of the Pilecki Fellowship Program – Call for Applications Wyniki konkursu na koncepcję projektu badawczego i stypendia naukowe w projekcie „Rola żeńskich zgromadzeń zakonnych w pomocy i ratowaniu ludności żydowskiej na Ziemiach Polskich podczas II wojny światowej” Wyniki konkursu na stypendia naukowe Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w projekcie Żydzi na terenie Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945) Wyniki naboru do III edycji programu „Ćwiczenie Nowoczesności” Konkurs na stypendia kulturalne Instytutu Pileckiego w Berlinie Program stypendialny na projekty naukowe, edukacyjne i kulturalne z zakresu badań nad XX wiekiem (edycja 2023) Oświadczenie o administratorze danych osobowych. dot. Program stypendialny na projekty naukowe, edukacyjne i kulturalne z zakresu badań nad XX wiekiem (edycja 2023) Informacja o wynikach Konkursu Stypendialnego Ćwiczenie Nowoczesności 2023 r. w Berlinie