Zamówienie nr ZP.26.31. 2022.2 realizowane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Upzp pn.Nagrywanie oraz montaż notacji historycznych na potrzeby archiwum cyfrowego Instytut - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP.26.31. 2022.2 realizowane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Upzp pn.Nagrywanie oraz montaż notacji historycznych na potrzeby archiwum cyfrowego Instytut