Zamówienie nr ZP/ISIM-21/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy na: Przeprowadzenie, zarejestrowanie, przygotowanie do publikacji, montaż oraz tłumaczenie wybranych materiałów do dnia 31 marca 2020 r. według standardów ISIM - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP/ISIM-21/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy na: Przeprowadzenie, zarejestrowanie, przygotowanie do publikacji, montaż oraz tłumaczenie wybranych materiałów do dnia 31 marca 2020 r. według standardów ISIM