Zamówienie nr ZP/ISIM-22/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: na: realizację przedsięwzięcia w zakresie autorskiego opracowania koncepcji kampanii promocyjnej wystawy o Witoldzie Pileckim „The Volunteer” oraz jej przeprowadzeni - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP/ISIM-22/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: na: realizację przedsięwzięcia w zakresie autorskiego opracowania koncepcji kampanii promocyjnej wystawy o Witoldzie Pileckim „The Volunteer” oraz jej przeprowadzeni