Public Information Bulletin
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-24/2019 pn.: "Usługa druku katalogu do konferencji LEMKIN 2019"
Zamówienie nr ZP/ISIM-22/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: na: realizację przedsięwzięcia w zakresie autorskiego opracowania koncepcji kampanii promocyjnej wystawy o Witoldzie Pileckim „The Volunteer” oraz jej przeprowadzeni
Zamówienie nr ZP/ISIM-21/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: realizację przedsięwzięcia w zakresie stworzenia premierowych utworów słowno-muzycznych oraz przekazania majątkowych praw autorskich do utworów słowno-muzycznych, nag
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-23/2019 na: „Usługę polegającą na produkcji gry edukacyjnej Dylematy powojnia”
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-20/2019 na: „Kompleksową dostawę energii cieplnej do budynku Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie przy ul. Siennej 82”
Zamówienie nr ZP/ISIM-19/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: Realizację do dn. 10 grudnia 2019 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa notacji z udziałem „świadków epoki”.
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-17/2019 pn.Usługa drukowania ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
Przetarg nierograniczony nr ZP/ISIM-18/2019 na: „Dostawę sprzętu multimedialnego”
Przetarg nierograniczony nr ZP/ISIM-16/2019 na: „Usługę polegającą na wydrukowaniu dwóch tytułów wydawnictw książkowych”
Zamówienie nr ZP/ISIM-11/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na:Projekt wraz z realizacją ekspozycji mobilnej w Berlinie „Volunteer” poświęconej Witoldowi Pileckiemu
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-13/2019 na: „Usługę polegającą na wydrukowaniu 2 tytułów wydawnictw książkowych”
Zamówienie nr ZP/ISIM-10/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: Realizację do dn. 30 września 2019 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa notacji z udziałem „świadków epoki”.
Zamówienie nr ZP/ISIM-9/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: Realizację do dn. 30 września 2019 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa notacji z udziałem „świadków epoki”.
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM - 8/2019 na:„Usługę digitalizacji obiektów archiwalnych ze zbiorów Bundesarchiv”
Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM - 6/2019 na: "Usługę polegającą na wydrukowaniu 2 tytułów wydawnictw książkowych"
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu NOTACJE ZPISIM-52019