Public Information Bulletin


Tryb podstawowy bez negocjacji ZP.26.14.2021.1 pn.: Wykonanie robót rozbiórkowych związanych z realizacją inwestycji „Rozbudowa i przebudowa budynku biurowo-usługowego przy ul. Siennej 82 w Warszawie”


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021-wersja 2


Tryb podstawowy bez negocjacji ZP.26.13.2021.1 pn.:Usługa polegająca na wydrukowaniu książki G. Himmelfarb „Nowa i stara historia. Eseje krytyczne i reinterpretacje”


Zamówienie nr ZP.26.12.2021.2 realizowane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 Upzp pn.: Przeprowadzenie oraz zarejestrowanie do dn. 06.12.2021 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego notacji z udziałem „świadków epoki”


Tryb podstawowy bez negocjacji ZP.26.11.2021.1 pn.:Usługa polegająca na wydrukowaniu publikacji - 2 części


Zamówienie realizowane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 Upzp pn.: "Przeprowadzenie kwerend archiwalnych"


Zamówienie realizowane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 Upzp pn.: "Identyfikacja materiału audiowizualnego"


Tryb podstawowy bez negocjacji ZP.26.6.2021.1 pn.:Usługa polegająca na wydrukowaniu książki: „Dziennik 1939–1944” Stanisława Srokowskiego.


Zamówienie nr ZP.26.7.2021.2 realizowane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 Upzp pn.: Przeprowadzenie oraz zarejestrowanie do dn. 12.09.2021 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego notacji z udziałem „świadków epoki”


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021


Tryb podstawowy bez negocjacji ZP.26.8.2021.1 pn.: Druk książki: „Pionierzy w stepie? Kazachstańscy Polacy jako element sowieckiego projektu modernizacyjnego”


Tryb podstawowy bez negocjacji ZP.26.4.2021.1 pn.: Usługa polegająca na wydrukowaniu 2 książek


Tryb podstawowy bez negocjacji ZP.26.3.2021.1 pn.: Usługa polegająca na wydrukowaniu książki: „Chronicles of terror vol. 9. Soviet repression in Poland’s Eastern Borderlands 1939-1941”


Zamówienie nr ZP.26.2.2021.2 realizowane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 Upzp pn.: "Identyfikacja materiału archiwalnego oraz jego opracowanie merytoryczne"


Zamówienie nr ZP.26.1.2021.2 realizowane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 Upzp pn.: "Przeprowadzenie kwerend archiwalnych na terenie Polski oraz za granicą, pozyskiwaniu materiałów archiwalnych do celów badawczych"


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-39/2020 na: „Usługę polegającą na wydrukowaniu książki: Dyktatura totalitarna i autokracja”


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-38/2020 na: Usługę druku kalendarzy Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na 2021 rok


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-37/2020 na:„Usługę polegającą na wydrukowaniu książki „Deportacja i praca przymusowa. Dzieci polskie i sowieckie w nazistowskich Niemczech i okupowanej Europie Wschodniej w latach 1939–1945”


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-34/2020 na: Usługę digitalizacji obiektów archiwalnych ze zbiorów, Archiwum Państwowego w Lublinie Archiwum Państwowego w Kielcach, Archiwum Akt Nowych w Warszawie – 3 części


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-36/2020 na: Usługę drukowania materiałów promocyjnych dla potrzeb Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego


Zamówienie nr ZP/ISIM-35/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Przeprowadzenie oraz rejestracja notacji z udziałem „Świadków Epoki"


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-32/2020 na: „Usługę digitalizacji obiektów archiwalnych ze zbiorów Bundesarchiv"


Zamówienie nr ZP/ISIM-33/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Przeprowadzanie kwerend archiwalno-bibliotecznych na terenie Polski oraz za granicą


Zamówienie nr ZP/ISIM-31/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Przeprowadzenie oraz rejestracja notacji z udziałem „Świadków Epoki"


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-30/2020 na: „Usługę przebudowy (zaprogramowania) serwisu utrzymanego w sieci Internet pod adresem www.instytutpileckiego.pl”


Zamówienie nr ZP/ISIM-28/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na:przeprowadzenie, rejestracja, montaż , do dn. 30 września 2020 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa notacji z udziałem „Świadków


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-27/2020 pn.:„Usługa polegająca na wydrukowaniu książki: Proskrypcja w nowej odsłonie. Niemieckie księgi gończe w przededniu i początkach II wojny światowej”


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-26/2020 pn.: "Usługa polegająca na wydrukowaniu książki - "The Ładoś List""


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-23/2020 pn.: "Usługa polegająca na wydrukowaniu 2 tytułów wydawnictw książkowych"


Zamówienie nr ZP/ISIM-24/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Przeprowadzanie kwerend archiwalno-bibliotecznych na terenie Polski oraz za granicą


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-19/2020 na: „Usługę przebudowy (zaprogramowania) serwisu utrzymanego w sieci Internet pod adresem www.instytutpileckiego.pl”


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-22/2020 pn.: "Usługa polegająca na wydrukowaniu 1 książki – „Dawid kontra Goliat. Niemieckie specjalne środki bojowe w walce z Powstaniem Warszawskim”


Zamówienie nr ZP/ISIM-20/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na : "Zakup książek Jacka Fairweathera pt. „The Volunteer” w ilości 8000 egzemplarzy"


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-18/2020 pn.: "Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych"


Zamówienie nr ZP/ISIM-21/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy na: Przeprowadzenie, zarejestrowanie, przygotowanie do publikacji, montaż oraz tłumaczenie wybranych materiałów do dnia 31 marca 2020 r. według standardów ISIM


Plan Zamówień Publicznych Instytutu Solidarności i Męstwa im.Witolda Pileckiego na rok 2020


Zamówienie nr ZP/ISIM-17/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na:Przeprowadzenie, zarejestrowanie, przygotowanie do publikacji, montaż oraz tłumaczenie wybranych materiałów do dnia 31 lipca 2020 r. według standardów Instytutu Soli


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-16/2020 pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego - 6 części"


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-15/2020 pn.: "Usługę polegającą na wydrukowaniu 2 książek – „Zapisy terroru tom 9” oraz „Chronicles of terror volume 8”


Zamówienie nr ZP/ISIM-13/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Przeprowadzanie kwerend archiwalno-bibliotecznych na terenie Polski oraz za granicą


Zamówienie nr ZP/ISIM-14/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Zakup bazy danych Visual History Archive (PAL), usługę dostępu do bazy danych (12 miesięczna subskrypcja dostępu do bazy danych Visual Histor


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-8/2020 pn.: "Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczenia krajowych i zagranicznych biletów autobusowych, lotniczych i kolejowych wraz z obsługą rezerwacji i zakupu usług hotelarskich w kraju i za granic


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-11/2020 pn.:„Usługa polegająca na wydrukowaniu książki: „Ludobójstwa Stalina”


KONKURS NR: ZP/ISIM-12/2020 NA: OPRACOWANIE PROJEKTU ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU BIUROWO-USŁUGOWEGO PRZY UL. SIENNEJ 82 W WARSZAWIE


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-10/2020 pn.:„Usługa polegająca na wydrukowaniu książki: Ofiary dwóch totalitaryzmów Losy rodzin ofiar zbrodni katyńskiej pod okupacją sowiecką i niemiecką”


Zamówienie nr ZP/ISIM-9/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Stworzenie Katedry Witold-Pilecki-Stelle na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-7/2020 pn.: "Usługa drukowania ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego”


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-5/2020 pn.: "Usługa polegająca na wydrukowaniu gry karcianej – „Konspiracja”"


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-3/2020 pn.: „Usługa digitalizacji mikrofilmów i mikrofisz ze zbiorów Bundesarchiv”


Zamówienie nr ZP/ISIM-6/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Przeprowadzanie kwerend archiwalno-bibliotecznych na terenie Polski oraz za granicą


Zamówienie nr ZP/ISIM-4/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych


Zamówienie nr ZP/ISIM-2/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: Przeprowadzenie, zarejestrowanie, post produkcję oraz tłumaczenie wybranych materiałów do dnia 31 marca 202019 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa i


Zamówienie na usługi społeczne nr ZP/ISIM-1/2020 pn. "Obsługa prawna w zakresie doradztwa prawnego świadczona na rzecz Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego"


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-33/2019 pn.: "Usługa polegająca na wydrukowaniu jednej książki pt.: „Chronicles of terror vol. 7”"


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-32/2019 pn.: "Druk kalendarzy Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na 2020 rok"


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-30/2019 pn.: "Usługa polegająca na wydrukowaniu broszury edukacyjnej w dwóch wersjach językowych"


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-28/2019 na:Usługę polegającą na wydrukowaniu czasopisma: „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX. Tom III (2019)”


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-27/2019 na: „Usługę polegającą na produkcji gry edukacyjnej Dylematy powojnia”


Zamówienie nr ZP/ISIM-29/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: realizacja do dn. 7 listopada 2019 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa im Witolda Pileckiego pierwszego etapu prac technicznych oraz przygoto


Zamówienie nr ZP/ISIM-26/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: realizację pierwszego etapu prac koncepcyjnych oraz przygotowawczych do realizacji mappingu na Zamku Królewskim w Warszawie, w tym przygotowanie siatki budynku oraz w


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-24/2019 pn.: "Usługa druku katalogu do konferencji LEMKIN 2019"


Zamówienie nr ZP/ISIM-21/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: realizację przedsięwzięcia w zakresie stworzenia premierowych utworów słowno-muzycznych oraz przekazania majątkowych praw autorskich do utworów słowno-muzycznych, nag


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-23/2019 na: „Usługę polegającą na produkcji gry edukacyjnej Dylematy powojnia”


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-20/2019 na: „Kompleksową dostawę energii cieplnej do budynku Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie przy ul. Siennej 82”


Zamówienie nr ZP/ISIM-19/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: Realizację do dn. 10 grudnia 2019 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa notacji z udziałem „świadków epoki”.


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-17/2019 pn.Usługa drukowania ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego


Przetarg nierograniczony nr ZP/ISIM-18/2019 na: „Dostawę sprzętu multimedialnego”


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-19/2019 pn.: "Usługa polegającą na wydrukowaniu 1 książki"


Przetarg nierograniczony nr ZP/ISIM-16/2019 na: „Usługę polegającą na wydrukowaniu dwóch tytułów wydawnictw książkowych”


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-15/2019 pn.: "Usługa druku książki pt.: "Raport roczny 2018 w wersji polskiej i angielskiej"


Zamówienie nr ZP/ISIM-22/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: na: realizację przedsięwzięcia w zakresie autorskiego opracowania koncepcji kampanii promocyjnej wystawy o Witoldzie Pileckim „The Volunteer” oraz jej przeprowadzeni


Przetarg nierograniczony nr ZP/ISIM-14/2019 na: Usługę polegającą na wydrukowaniu książki: „Wola 1944. Nierozliczona zbrodnia a pojęcie ludobójstwa"


Zamówienie nr ZP/ISIM-11/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na:Projekt wraz z realizacją ekspozycji mobilnej w Berlinie „Volunteer” poświęconej Witoldowi Pileckiemu


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-13/2019 na: „Usługę polegającą na wydrukowaniu 2 tytułów wydawnictw książkowych”


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM-12/2019 pn.: "Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczania krajowych i zagranicznych biletów autobusowych, lotniczych i kolejowych wraz z obsługą rezerwacji i zakupu usług hotelarskich w kraju i za grani


Zamówienie nr ZP/ISIM-10/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: Realizację do dn. 30 września 2019 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa notacji z udziałem „świadków epoki”.


Zamówienie nr ZP/ISIM-9/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: Realizację do dn. 30 września 2019 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa notacji z udziałem „świadków epoki”.


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM - 8/2019 na:„Usługę digitalizacji obiektów archiwalnych ze zbiorów Bundesarchiv”


Zamówienie nr ZP/ISIM-3/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na : "Stworzenie koncepcji wystawy poświęconej Witoldowi Pileckiemu wraz z napisaniem scenariusza tej wystawy oraz sprawowaniem nadzoru kuratorskieg


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM - 7/2019 na : "Dostawę sprzętu komputerowego - 3 części"


Przetarg nieograniczony nr ZP/ISIM - 6/2019 na: "Usługę polegającą na wydrukowaniu 2 tytułów wydawnictw książkowych"


Zamówienie nr ZP/ISIM-4/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: Realizację do dn. 31 maja 2019 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa notacji z udziałem „świadków epoki”.


Zamówienie nr ZP/ISIM-5/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: Realizację do dn. 31 marca 2019 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa notacji z udziałem „świadków epoki”.


Postępowanie nr ZP/ISIM-1/2018