Zamówienie nr ZP.26.14. 2022.2 realizowane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Upzp pn.: Przygotowanie, opracowanie, montaż autorskich filmów zawierających naoczne świadectwa osób przebywających na terytorium Ukrainy na potrzeby związane z działalnością Cent - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP.26.14. 2022.2 realizowane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Upzp pn.: Przygotowanie, opracowanie, montaż autorskich filmów zawierających naoczne świadectwa osób przebywających na terytorium Ukrainy na potrzeby związane z działalnością Cent