Zamówienie nr ZP.26.38.2022.22 na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Upzp pn. "Zapewnienie oprawy oraz obsługi scenotechnicznej Gali wręczenia nagród Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego". - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP.26.38.2022.22 na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Upzp pn. "Zapewnienie oprawy oraz obsługi scenotechnicznej Gali wręczenia nagród Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego".