Zamówienie nr ZP.26.1.2023.2 na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Upzp pn. Przygotowanie, opracowanie, montaż autorskich filmów zawierających naoczne świadectwa osób przebywających na terytorium Ukrainy. - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP.26.1.2023.2 na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Upzp pn. Przygotowanie, opracowanie, montaż autorskich filmów zawierających naoczne świadectwa osób przebywających na terytorium Ukrainy.