Zamówienie nr ZP.26.37.2022.2 realizowane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Upzp pn. „Organizacja Gali wręczenia nagród w II edycji Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego”. - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP.26.37.2022.2 realizowane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Upzp pn. „Organizacja Gali wręczenia nagród w II edycji Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego”.