Zamówienie nr ZP.26.39.2022.22 na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Upzp pn. Realizacja nagrań wideo w postaci filmów dokumentujących wywiady przeprowadzane z osobami, które były świadkami lub ofiarami zbrodni rosyjskiej w Ukrainie - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP.26.39.2022.22 na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Upzp pn. Realizacja nagrań wideo w postaci filmów dokumentujących wywiady przeprowadzane z osobami, które były świadkami lub ofiarami zbrodni rosyjskiej w Ukrainie