Bazy danych - Instytut Pileckiego

Biblioteka oferuje dostęp do następujących baz danych:

ACADEMICA

Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych ACADEMICA to serwis Biblioteki Narodowej, oferujący dostęp do zasobów, które ze względu na ochronę praw autorskich nie są udostępniane w otwartym Internecie. Publikacje chronione prawem autorskim dostępne są wyłącznie na dedykowanym terminalu w czytelni instytutu. Za jego pośrednictwem możemy czytać wybrane książki i czasopisma naukowe ze zbiorów BN, w tym wiele monografii o nieprzemijającym znaczeniu w nauce, artykuły ze współczesnych polskich czasopism naukowych, a także sporo beletrystyki. Ponadto w Academice są także zbiory otwartej biblioteki cyfrowej POLONA.

ANCESTRY LIBRARY

Ancestry Library jest jedną z najważniejszych dostępnych obecnie kolekcji genealogicznych. Zawiera między innymi spisy ludności, akta metrykalne, rejestry kościelne, sądowe i imigracyjne, a także zdjęcia i drzewa genealogiczne z wielu regionów świata.

ARCHIVE FINDER

Archive Finder to katalog repozytoriów i zbiorów materiałów źródłowych znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Zaprojektowany jako narzędzie badawcze,jest centralnym zbiorem informacji archiwalnych, zawierającym opisy źródeł przechowywanych w różnego rodzaju repozytoriach.

Archive Finder pobiera dane z trzech głównych źródeł informacji: Directory of Archives and Manuscript Repositories in United States (DAMRUS), National Union Catalog of Manuscript Collections (NUCMC) oraz National Inventory of Documentary Sources in the United States (NIDS).

ARCHIWUM INSTYTUTU PILECKIEGO

W Archiwum Instytutu Pileckiego gromadzimy i udostępniamy dokumenty w wersji cyfrowej. Zapisane są w nich losy obywateli polskich, którzy w XX wieku doświadczyli dwóch totalitaryzmów: niemieckiego i sowieckiego. Pozyskujemy kopie cyfrowe dokumentów, których oryginały znajdują się w zbiorach wielu instytucji polskich i zagranicznych, m.in.: Bundesarchiv, United Nations Archives, brytyjskich National Archives i polskich archiwów państwowych. Baza zawiera także książki elektroniczne, między innymi publikowane przez wydawnictwo instytutu. Z treścią dokumentów zapoznać się można tylko w czytelni.

Niektóre dokumenty, np. te pochodzące z kolekcji Bundesarchiv czy Ośrodka Karta, są jednak objęte ograniczeniami dostępności, które wynikają z umów między instytutem a tymi instytucjami. Po przybyciu do Biblioteki należy wówczas dopełnić formalności, podpisując stosowne oświadczenia, aby uzyskać dostęp do treści dokumentów na miejscu. Informacje dotyczące ograniczeń dostępu są zawarte w regulaminie Biblioteki. Przed wizytą zachęcamy do zapoznania się z zakresem i strukturą naszych zasobów archiwalnych, bibliotecznych i audiowizualnych, a także z regulaminem pobytu i korzystania ze zbiorów.

EBSCOHOST

EBSCOhost jest pakietem baz danych zawierających łącznie ok. 8 tys. czasopism pełnotekstowych oraz dziedzinowe bazy bibliograficzno-abstraktowe. Pożyteczne źródło informacji dla autorów rozpraw naukowych.

Biblioteka ma dostęp do następujących kolekcji:

 • Academic Search Ultimate

Baza Academic Search Ultimate oferuje zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism, w tym wielu indeksowanych w wiodących indeksach cytowań.

 • Agricola

Ta baza danych zawiera rekordy bibliograficzne pochodzące z biblioteki National Agricultural Library należącej do Ministerstwa Rolnictwa USA (Department of Agriculture). Baza AGRICOLA, której zakres chronologiczny sięga roku 1970, zawiera ponad 4,8 mln cytowań. Cytowania pochodzą z artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych oraz raportów technicznych związanych z rolnictwem.

 • AHFS Consumer Medication Information

AHFS Consumer Medication Information jest zaufanym źródłem i uznanym standardem informacji o lekach dla pacjentów, dostępnym w języku angielskim i hiszpańskim. Baza AHFS, opublikowana przez American Society of Health-System Pharmacists, obejmuje ponad tysiąc monografii informacyjnych leków napisanych językiem zrozumiałym dla konsumentów. Została wyróżniona nagrodą Top Ten Award Winner w konkursie na materiały edukacyjne dla konsumentów zorganizowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Pomocy Społecznej (Department of Health and Human Services National Consumer Education Materials Contest).

 • Business Source Ultimate

Baza Business Source Ultimate oferuje bogactwo recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism i innych zasobów zawierających informacje historyczne oraz dotyczące aktualnych trendów w biznesie, które wywołują dyskusję na temat przyszłego rozwoju i zmian w świecie biznesu.

 • eBook Collection (EBSCOhost)

Zbiór książek elektronicznych kupionych przez Bibliotekę na potrzeby pracowników i stypendystów instytutu.

 • ERIC

Baza ERIC, Education Resource Information Center, udostępnia literaturę i zasoby edukacyjne. Zawiera ponad 1,3 mln rekordów i umożliwia dostęp do informacji z czasopism uwzględnianych w Current Index of Journals in Education oraz Resources in Education Index.

 • European Views of the Americas: 1493 to 1750

Ta nowa bibliograficzna baza danych stanowi cenny indeks dla bibliotek, naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych powstałymi w Europie pracami dotyczącymi obu Ameryk. Firma EBSCO Publishing, we współpracy z John Carter Brown Library, utworzyła ten zasób na podstawie „European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to The Americas, 1493-1750”, autorytatywnej bibliografii, dobrze znanej i cenionej przez uczonych na całym świecie. Baza danych zawiera ponad 32 000 pozycji i stanowi bogaty przewodnik po drukowanych rekordach dotyczących obu Ameryk, napisanych w Europie przed rokiem 1750.

 • GreenFILE

Baza GreenFILE zawiera informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych na temat globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje indeksy i abstrakty ponad 1 000 000 rekordów jak również pełny tekst ponad 15 000 rekordów z publikacji w wolnym dostępie (Open Access).

 • Health Source - Consumer Edition

Baza jest najbogatszą z dostępnych dla bibliotek na świecie kolekcją informacji z zakresu zdrowia publicznego. Obejmuje wiele tematów z dziedziny zdrowia, w tym nauki medyczne, nauki o żywności i żywieniu, opiekę nad dziećmi, medycynę sportową i zdrowie ogólne. Health Source: Consumer Edition zawiera około 80 pełnotekstowych publikacji z zakresu zdrowia publicznego.

 • Health Source: Nursing/Academic Edition

Ta baza zawiera około 550 pełnotekstowych czasopism naukowych z wielu dziedzin medycyny. Health Source: Nursing/Academic Edition udostępnia także informator AHFS Consumer Medication Information zawierający 1 300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów dotyczących leków generycznych z ponad 4 700 nazwami produktów firmowych.

 • Historical Abstracts with Full Text

Historical Abstracts with Full Text to wyjątkowy zbiór, którego zakres tematyczny obejmuje historię świata (bez USA i Kanady) od roku 1450, w tym takie dziedziny jak historia świata, historia wojskowości, historia kobiet, historia edukacji i wiele innych. Ta wiarygodna baza danych zawiera indeks wybranych artykułów historycznych z ponad 1800 czasopism w przeszło 40 językach, wydanych od roku 1955. Baza Historical Abstracts with Full Textzawiera ponad 800 000 rekordów i zapewnia dostęp do pełnego tekstu ponad 349 czasopism i przeszło 120 książek, co sprawia, że nie ma sobie równych pod względem liczby i zakresu udostępnianych publikacji z dziedziny historii i powiązanych nauk społecznych.

 • Jewish Studies Source

Baza Jewish Studies Source zawiera ponad 400 pełnotekstowych tytułów. Źródła tworzące zbiór obejmują pełne teksty czołowych czasopism naukowych z tej dziedziny, monografii, powiązanych artykułów z głównych czasopism i gazet oraz ponad 1600 biografii czołowych żydowskich postaci historycznych i współczesnych. Baza danych zawiera 123 pełnotekstowe wersje czasopism i periodyków, w tym 66 periodyków niedostępnych w Academic Search™ . Jewish Studies Source oferuje również bogate pełnotekstowe pliki archiwalne. Ponadto Jewish Studies Source zawiera całą bazę Jewish Telegraphic Agency o zakresie chronologicznym obejmującym okres od 1922 roku do chwili obecnej.

 • Library, Information Science & Technology Abstracts

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) indeksuje ponad 560 głównych czasopism tematycznych, blisko 50 czasopism priorytetowych oraz niemal 125 wybranych czasopism; obejmuje również książki, raporty dotyczące badań oraz ich przebieg. Zakres tematyczny obejmuje bibliotekarstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrię, pobieranie informacji online i zarządzanie informacjami itd. Zakres chronologiczny bazy sięga połowy lat 60. XX wieku.

 • MasterFILE Premier

Multidyscyplinarna baza danych, zaprojektowana specjalnie dla bibliotek publicznych, udostępnia pełny tekst niemal 1700 czasopism, których zakres chronologiczny sięga 1975 r. Zakres tematyczny MasterFILE Premier obejmuje właściwie wszystkie dziedziny wiedzy. Baza zawiera również pełnotekstowe wersje niemal 500 książek referencyjnych oraz ponad 164 400 dokumentów źródłowych, a także kolekcję obrazów zawierającą ponad 592 000 fotografii, map i flag. Baza jest aktualizowana codziennie poprzez EBSCOhost.

 • MasterFILE Reference eBook Collection

Ten referencyjny zbiór książek elektronicznych oferuje bogaty wybór tytułów z szerokiego zakresu ogólnych zagadnień referencyjnych. Tematyka obejmuje biografię, historię, karierę, gotowanie, literaturę, genealogię, zdrowie, rodzicielstwo, finanse osobiste, politykę, architekturę, naukę, bieżące wydarzenia, zdrowie społeczno-emocjonalne, sport i podróże.

 • MEDLINE

MEDLINE zawiera autorytatywne informacje z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych. Stworzona przez National Library of Medicine, baza MEDLINE stosuje indeksowanie według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings) z wykorzystaniem struktury hierarchicznej drzewa, nagłówków podrzędnych i funkcji rozwijania terminów umożliwiających wyszukanie rekordów z ponad 5400 czasopism biomedycznych.

 • Newspaper Source

Baza Newspaper Source zapewnia kompletne, pełnotekstowe wersje ponad 40 amerykańskich i międzynarodowych gazet. Baza danych zawiera również pełnotekstowe wersje wybranych artykułów z 389 regionalnych gazet wydawanych w USA. Ponadto udostępnia ona pełnotekstowe transkrypcje programów radiowych i telewizyjnych.

 • Regional Business News

Ta baza danych zawiera pełnotekstowe materiały regionalnych publikacji biznesowych. Regional Business News obejmuje ponad 80 publikacji biznesowych na temat wszystkich obszarów miejskich i wiejskich wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Kliknij tutaj, aby wyświetlić pełna listę tytułów. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej informacji.

 • Teacher Reference Center

Baza Teacher Reference Center udostępnia indeksy i abstrakty dla 280 najpopularniejszych czasopism i periodyków dla nauczycieli i opiekunów ułatwiające pracę pedagogom.

IBUK LIBRA

Ibuk Libra to największy w Polsce pełnotekstowy serwis podręczników akademickich i książek naukowych. Platforma udostępnia publikacje elektroniczne oraz zasoby edukacyjne z Grupy PWN oraz kilkuset innych wydawców. Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy tysiące publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez najważniejsze polskie oficyny. Wiele z nich to tytuły niedostępne w innych bazach, co sprawia, że oferta IBUK Libra jest unikatowa. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem.

JSTOR

JSTOR to elektroniczne archiwum czasopism naukowych, umożliwiające  dostęp do tytułów z wielu dyscyplin akademickich. Baza obejmuje ciągi historyczne czasopism sięgające nawet do pierwszych numerów (XVII - XVIII w.)  ale bez bieżących numerów. Tzw. moving wall oznacza odstęp czasu między najnowszym opublikowanym zeszytem, a ostatnim dostępnym w JSTOR i wynosi od 3 do 5 lat. Cały zasób  pogrupowany jest w kilka kolekcji tematycznych.

LEGIMI

Legimi to wirtualny księgozbiór liczący tysiące ebooków i audiobooków - publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych.

PROQUEST ONE ACADEMIC

ProQuest One Academic jest pakietem baz danych zawierających wiele czasopism pełnotekstowych, książki czy dziedzinowe bazy bibliograficzno-abstraktowe. Pożyteczne źródło informacji dla autorów rozpraw naukowych.

Biblioteka ma dostęp do następujących kolekcji:

 • Ebook Central – kolekcja książek elektronicznych
 • ProQuest Central jest olbrzymią kolekcją, obejmującym kompletne bazy danych ze wszystkich głównych obszarów tematycznych, w tym biznes, zdrowie i medycyna, język i literatura, nauki społeczne, edukacja, nauka i technologia, a także podstawowe tytuły z dziedziny sztuki, historii, religii czy filozofii i zawiera tysiące pełnotekstowych gazet i czasopism z całego świata.
 • ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) Global to najobszerniejszy na świecie zbiór rozpraw i tez z całego świata, oferujący miliony prac z tysięcy uniwersytetów.

USC SHOAH FOUNDATION, VISUAL HISTORY ARCHIVE

Visual History Archive to zbiór audiowizualnych wywiadów z ocalonymi i świadkami Holokaustu i innych zbrodni przeciwko ludzkości. Jest to największa tego typu kolekcja na świecie. Zawiera ponad 55000 zeznań źródłowych. Historia jest zachowana tak, jak opowiadali ją ludzie, którzy ją przeżyli, a każde świadectwo jest unikalną, kompletną, osobistą historią życia przed, w trakcie i po doświadczeniu z ludobójstwem.

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Projekt jest prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Na stronie WBN znajdują się szczegółowe informacje na temat wydawców, dostępnych kolekcji książek i czasopism oraz baz bibliograficznych i narzędzi bibliometrycznych (licencje krajowe) wraz z bezpośrednimi odnośnikami do serwerów producentów.

Pracownicy, współpracownicy oraz stypendyści mogą korzystać z większości baz danych także poza siedzibami instytutu.