Zamówienie nr ZP/ISIM-2/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: Przeprowadzenie, zarejestrowanie, post produkcję oraz tłumaczenie wybranych materiałów do dnia 31 marca 202019 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa i - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP/ISIM-2/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: Przeprowadzenie, zarejestrowanie, post produkcję oraz tłumaczenie wybranych materiałów do dnia 31 marca 202019 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa i