Zamówienie nr ZP/ISIM-11/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na:Projekt wraz z realizacją ekspozycji mobilnej w Berlinie „Volunteer” poświęconej Witoldowi Pileckiemu - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP/ISIM-11/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na:Projekt wraz z realizacją ekspozycji mobilnej w Berlinie „Volunteer” poświęconej Witoldowi Pileckiemu