Zamówienie nr ZP/ISIM-33/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Przeprowadzanie kwerend archiwalno-bibliotecznych na terenie Polski oraz za granicą - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP/ISIM-33/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Przeprowadzanie kwerend archiwalno-bibliotecznych na terenie Polski oraz za granicą