Zamówienie nr ZP.26.4. 2022.2 realizowane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Upzp pn.:Nagrywanie oraz montaż notacji historycznych na potrzeby archiwum cyfrowego Instytutu Pileckiego - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP.26.4. 2022.2 realizowane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Upzp pn.:Nagrywanie oraz montaż notacji historycznych na potrzeby archiwum cyfrowego Instytutu Pileckiego