Zamówienie nr ZP/ISIM-28/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na:przeprowadzenie, rejestracja, montaż , do dn. 30 września 2020 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa notacji z udziałem „Świadków - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP/ISIM-28/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na:przeprowadzenie, rejestracja, montaż , do dn. 30 września 2020 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa notacji z udziałem „Świadków