Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami - Instytut Pileckiego

}

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego skupia wokół siebie badaczy z dziedziny politologii, socjologii, historii oraz studiów żydowskich.

Stanowi on wyjątkowe środowisko naukowców, którzy realizują interdyscyplinarne projekty w zakresie badań nad totalitaryzmami i historią Polski w XX wieku. Badania dotyczą głównie wydarzeń związanych z II wojną światową, skutków jakie wywarły na społeczeństwa oraz politykę drugiej połowy XX wieku a także kwestii pamięci drugiego i trzeciego pokolenia urodzonego po wojnie.

Pracownicy działu prowadząc własne projekty badawcze korzystają ze zbiorów pozyskanych przez Instytut, które tworzą archiwum cyfrowe zawierające dokumenty dotyczące historii Polski i obywateli polskich w XX wieku.

W  ramach swojej aktywności zajmują się popularyzacją i upowszechnianiem wyników swoich badań w szczególności zagranicą. W tym celu oprócz debat czy seminariów organizują międzynarodowe konferencje naukowe. Najbliższa planowana jest na wrzesień bieżącego roku pt. „The Onset of the New Order: Europe 1939-40”.

Swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają projekty prowadzone przez ludzi nauki w ramach stypendiów i staży pozyskanych i realizowanych w Instytucie Pileckiego. Są także merytorycznym wsparciem dla innych działów.

Kierownictwo

 • dr Krystian Wiciarz

  Kierownik

 • dr Mateusz Werner

  Zastępca Kierownika

 • Pracownicy

 • prof. Grzegorz Kucharczyk

 • prof. Witold Stankowski

 • dr hab. Tomasz Chinciński, prof. Instytutu

 • dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. Instytutu

 • dr Piotr Andrzejewski

 • dr Bartłomiej Kapica

 • dr Agnieszka Konik

 • dr Jerzy Rohoziński

 • dr Dominika Uczkiewicz

 • Karolina Goździk-Lelewska

 • Magdalena Koseska-Bednarska