Biuletyn Informacji Publicznej
Wyniki naboru do III edycji programu „Ćwiczenie Nowoczesności”


Program stypendialny na projekty naukowe, edukacyjne i kulturalne z zakresu badań nad XX wiekiem (edycja 2021)


Informacja o odwołaniu naboru na stypendium Pilecki Fellowship


Akademia Ćwiczenie Nowoczesności - rekrutacja


Second Edition of the Pilecki Fellowship Program – Call for Applications


Konkurs na stypendia kulturalne Instytutu Pileckiego w Berlinie


Wyniki naboru do I edycji międzynarodowego programu stypendialnego „Pilecki Fellowship" 2020


Wyniki konkursu na koncepcję projektu badawczego i stypendia naukowe w projekcie „Rola żeńskich zgromadzeń zakonnych w pomocy i ratowaniu ludności żydowskiej na Ziemiach Polskich podczas II wojny światowej”


Konkurs na koncepcję projektu badawczego i stypendia naukowe w projekcie „Rola żeńskich zgromadzeń zakonnych w pomocy i ratowaniu ludności żydowskiej na Ziemiach Polskich podczas II wojny światowej”


Results of the call for short-term research grants


Polityka Rządu RP na uchodźstwie wobec mniejszości narodowych w latach 1939-1945 - wyniki konkursu


Ogłoszenie_stypendium_Terror niemiecki w północnych powiatach Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939–1944


Ogłoszenie_stypendium_Żydzi na terenie Generalnego Gubernatorstwa (1939–1945)


Ogłoszenie_stypendium_KL Gusen jako miejsce eksterminacji Polaków


Wyniki konkursu na stypendia naukowe Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w projekcie Żydzi na terenie Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945)