Zamówienie nr ZP.26.7.2021.2 realizowane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 Upzp pn.: Przeprowadzenie oraz zarejestrowanie do dn. 12.09.2021 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego notacji z udziałem „świadków epoki” - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP.26.7.2021.2 realizowane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 Upzp pn.: Przeprowadzenie oraz zarejestrowanie do dn. 12.09.2021 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego notacji z udziałem „świadków epoki”