Zamówienie nr ZP.26.6. 2022.2 realizowane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Upzp pn.:Kampania plakatowa w Berlinie w celu promocji wystaw berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP.26.6. 2022.2 realizowane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Upzp pn.:Kampania plakatowa w Berlinie w celu promocji wystaw berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego