Zamówienie nr ZP.26.21. 2022.2 realizowane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 Upzp pn.:"Usługi polegające na: identyfikacji materiału archiwalnego oraz jego opracowania merytorycznego z uwzględnieniem eliminacji powtarzających się dokumentów na potrzeby pro - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP.26.21. 2022.2 realizowane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 Upzp pn.:"Usługi polegające na: identyfikacji materiału archiwalnego oraz jego opracowania merytorycznego z uwzględnieniem eliminacji powtarzających się dokumentów na potrzeby pro