Badania - Instytut Pileckiego

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami skupia wokół siebie badaczy z dziedziny politologii, socjologii, historii oraz studiów żydowskich. Stanowi on wyjątkowe środowisko naukowców, którzy realizują interdyscyplinarne projekty naukowe w zakresie badań nad totalitaryzmami i historią Polski w XX wieku. Badania dotyczą głównie II wojny światowej, jej skutków oraz pamięci o niej przez drugie i trzecie pokolenie urodzone po wojnie.

Polecamy

 • English in Academia | warsztaty

  English in Academia

  English in Academia | warsztaty

  Warsztaty dla młodych naukowców, którzy chcą poznać reguły rządzące dyskursem akademickim w świecie anglosaskim.

 • Ćwiczenie Nowoczesności „We are the Future” | wyniki rekrutacji do projektu

  Ćwiczenie nowoczesności

  Ćwiczenie Nowoczesności „We are the Future” | wyniki rekrutacji do projektu

  Ogłoszenie wyników naboru do III edycji międzynarodowego programu „Ćwiczenie Nowoczesności”.

 • Spuścizna Biura Dokumentów w zbiorach Instytutu Hoovera

  Projekt badawczy

  Spuścizna Biura Dokumentów w zbiorach Instytutu Hoovera

  Dokumenty polskich formacji zbrojnych w ZSRS, na Bliskim Wchodzie i we Włoszech zdeponowane po wojnie w Archiwum Instytutu Hoovera są kluczowym korpusem dokumentów do badań naukowych nad polityką okupacyjną Związku Sowieckiego na wschodnich terenach II RP.