Zamówienie nr ZP.26.20. 2022.2 realizowane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 Upzp pn.:"Usługi polegające na: przeprowadzanie kwerend archiwalnych na terenie Polski oraz za granicą, pozyskiwaniu materiałów archiwalnych do celów badawczych przy różnego rodza - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP.26.20. 2022.2 realizowane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 Upzp pn.:"Usługi polegające na: przeprowadzanie kwerend archiwalnych na terenie Polski oraz za granicą, pozyskiwaniu materiałów archiwalnych do celów badawczych przy różnego rodza