BIP - Organizacja - Instytut Pileckiego

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa
NIP 5252735962
KRS 0000713483
REGON 369236544

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa

NIP 5252735962
KRS 0000713483
REGON 369236544

Celem działalności Instytutu jest inicjowanie, podejmowanie i wspieranie działań mających na celu:

1) uhonorowanie i upamiętnienie osób żyjących, zmarłych lub zamordowanych, zasłużonych dla Narodu Polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą, w dziele pielęgnowania pamięci lub niesienia pomocy obywatelom polskim lub Polakom o innej przynależności państwowej będącym ofiarami zbrodni sowieckich, nazistowskich zbrodni niemieckich, zbrodni z pobudek nacjonalistycznych lub innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodni wojennych, w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.;

2) prowadzenie badań w zakresie nauk historycznych oraz badań interdyscyplinarnych z wykorzystaniem narzędzi pokrewnych nauk humanistycznych i społecznych, a w szczególności badanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat totalitaryzmów oraz zbrodni nazistowskich i komunistycznych w XX wieku;

3) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie relacji ofiar i świadków zbrodni totalitarnych oraz popularyzowanie wiedzy na ten temat.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego

Dyrektor

prof. Magdalena Gawin

sekretariat@instytutpileckiego.pl 

Dyrektor
prof. Magdalena Gawin

Zastępca Dyrektora
dr Wojciech Kozłowski

Zastępca Dyrektora
Anna Gutkowska

Data zmiany: 03.01.2022

prof. Zofia Zielińska [przewodnicząca]

dr hab. Grzegorz Berendt

dr Sławomir Dębski

dr Adam Eberhardt

Andrzej Gelberg

Grzegorz Górny

prof. Marek Kornat

Jan Ołdakowski

Albert Stankowski

dr Mateusz Szpytma

dr hab. Przemysław Żurawski vel. Grajewski