Zamówienie nr ZP/ISIM-4/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: Realizację do dn. 31 maja 2019 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa notacji z udziałem „świadków epoki”. - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP/ISIM-4/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: Realizację do dn. 31 maja 2019 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa notacji z udziałem „świadków epoki”.