Zamówienie nr ZP/ISIM-20/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na : "Zakup książek Jacka Fairweathera pt. „The Volunteer” w ilości 8000 egzemplarzy" - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP/ISIM-20/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na : "Zakup książek Jacka Fairweathera pt. „The Volunteer” w ilości 8000 egzemplarzy"