Zamówienie nr ZP/ISIM-35/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Przeprowadzenie oraz rejestracja notacji z udziałem „Świadków Epoki" - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP/ISIM-35/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Przeprowadzenie oraz rejestracja notacji z udziałem „Świadków Epoki"