Zamówienie nr ZP.26.46.2022.2 na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Upzp pn. Zapewnienie obsługi gastronomicznej oraz przygotowanie pomieszczeń zgodnie z koncepcją Instytutu podczas gali wręczenia odznaczeń Virtus et Fraternitas. - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP.26.46.2022.2 na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Upzp pn. Zapewnienie obsługi gastronomicznej oraz przygotowanie pomieszczeń zgodnie z koncepcją Instytutu podczas gali wręczenia odznaczeń Virtus et Fraternitas.