Zamówienie nr ZP/ISIM-14/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Zakup bazy danych Visual History Archive (PAL), usługę dostępu do bazy danych (12 miesięczna subskrypcja dostępu do bazy danych Visual Histor - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP/ISIM-14/2020 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Zakup bazy danych Visual History Archive (PAL), usługę dostępu do bazy danych (12 miesięczna subskrypcja dostępu do bazy danych Visual Histor