Zamówienie nr ZP/ISIM-29/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: realizacja do dn. 7 listopada 2019 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa im Witolda Pileckiego pierwszego etapu prac technicznych oraz przygoto - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP/ISIM-29/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: realizacja do dn. 7 listopada 2019 r. według standardów Instytutu Solidarności i Męstwa im Witolda Pileckiego pierwszego etapu prac technicznych oraz przygoto