Zamówienie nr ZP/ISIM-21/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: realizację przedsięwzięcia w zakresie stworzenia premierowych utworów słowno-muzycznych oraz przekazania majątkowych praw autorskich do utworów słowno-muzycznych, nag - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP/ISIM-21/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: realizację przedsięwzięcia w zakresie stworzenia premierowych utworów słowno-muzycznych oraz przekazania majątkowych praw autorskich do utworów słowno-muzycznych, nag