Zamówienie nr ZP/ISIM-26/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: realizację pierwszego etapu prac koncepcyjnych oraz przygotowawczych do realizacji mappingu na Zamku Królewskim w Warszawie, w tym przygotowanie siatki budynku oraz w - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP/ISIM-26/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: realizację pierwszego etapu prac koncepcyjnych oraz przygotowawczych do realizacji mappingu na Zamku Królewskim w Warszawie, w tym przygotowanie siatki budynku oraz w