Międzynarodowa Nagroda im. Witolda Pileckiego | komunikat - Instytut Pileckiego

Międzynarodowa Nagroda im. Witolda Pileckiego | komunikat

Komunikat Kapituły Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego oraz Instytutu Pileckiego.

Kapituła Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego oraz Instytut Pileckiego z żalem i przykrością przyjmują do wiadomości decyzję Eliyany Adler o odmowie przyjęcia nagrody w kategorii „Naukowa książka historyczna” za pracę „Survival on the Margins: Polish Jewish Refugees in the Wartime Soviet Union”.

Eliyana Adler poinformowała kapitułę i Instytut Pileckiego o swojej decyzji 4 listopada 2021 r. Zgłoszenie do nagrody zostało przesłane do Instytutu Pileckiego 17 czerwca 2021 r. przez wydawcę książki, Harvard University Press. Wiadomość o nominacji dla swojej książki Eliyana Adler przyjęła z wdzięcznością. Podobnie zareagowała, kiedy dowiedziała się, że kapituła wskazała ją jako laureatkę. Późniejsza decyzja autorki o odmowie przyjęcia nagrody była więc dla nas zaskoczeniem.

Kapituła Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego podtrzymuje zarówno najwyższą ocenę książki Eliyany Adler, jak i swój pierwotny werdykt. Zostanie on ogłoszony, jak zaplanowano, podczas uroczystej gali wręczenia nagród 17 listopada 2021 r. w Warszawie. Wobec decyzji laureatki nagroda w kategorii „Naukowa książka historyczna” w tegorocznej edycji konkursu nie zostanie wręczona.

Międzynarodowa Nagroda im. Witolda Pileckiego została ustanowiona w 2021 r. przez Instytut Pileckiego we współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i w porozumieniu z rodziną Witolda Pileckiego. Trafia do autorów najlepszych książek historycznych i reporterskich na temat historii Polski w XX wieku. Przyznawana jest ponadto nagroda specjalna dla reporterów wojennych, którzy relacjonują z miejsc szczególnego zagrożenia dla godności człowieka we współczesnym świecie. Instytut Pileckiego, powołany do życia w 2016 r., jest miejscem międzynarodowej i interdyscyplinarnej refleksji nad polskim doświadczeniem dwóch totalitaryzmów w XX wieku i jego konsekwencjami.

 

KAPITUŁA MIĘDZYNARODOWEJ NAGRODY IM. WITOLDA PILECKIEGO

Richard Butterwick-Pawlikowski
Marek Cichocki
Piotr Cywiński - przewodniczący
Jack Fairweather
Patrycja Grzebyk
Marek Kornat
Krzysztof Kosior
Wojciech Stanisławski
Claudia Weber
Tomasz Stefanek – sekretarz, Instytut Pileckiego

Wojciech Kozłowski
Dyrektor Instytutu Pileckiego

Zobacz także