Zgłoś kandydata - Instytut Pileckiego

Zgłoś kandydata do Medalu Virtus et Fraternitas!


Medal Virtus et Fraternitas jest wyrazem wdzięczności dla ludzi, przede wszystkim obcokrajowców, którzy w naznaczonym totalitaryzmami XX wieku pomagali przeżyć polskim obywatelom, wykazując się przy tym niezwykłą odwagą oraz międzyludzką solidarnością. Otrzymują go również osoby z zagranicy, które pielęgnują pamięć o dwudziestowiecznej historii Polski. Medal jest wręczany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Dyrektora Instytutu Pileckiego od 2019 roku.

Słyszałeś o ludziach, którzy zapewniali polskim obywatelom schronienie, opiekę, pomagali w ucieczce, wspierali materialnie? A może znasz osoby, które zagranicą dbają o polskie miejsca pamięci?

Jeśli sądzisz, że znasz kogoś, kto kwalifikuje się do odznaczenia Medalem Virtus et Fraternitas, to właśnie tej historii szukamy!

Zobacz więcej

Informacje o medalu Odznaczeni

Zgłoś kandydata

Aby zgłosić kandydata do odznaczenia Medalem Vitus et Fraternitas, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line dostępny poniżej.

Formularz
zgłoszeniowy

Wypełnienie wszystkich pól zaznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe. Można też pobrać załącznik znajdujący się na dole strony, wydrukować, wypełnić i odesłać go na adres:

Instytut Solidarności i Męstwa
Zespół ds. Odznaczeń
im. Witolda Pileckiego
ul. Foksal 17
00-372 Warszawa

Pobierz formularz (.pdf) Pobierz formularz (.doc)
Dane kandydata 1
Dane zgłaszają-
cego
Dane zgłaszającego 2
Życiorys kandydata 3
Informacje dodatkowe 4
Zgody 5
1. Dane kandydata do zgłoszenia
2. Dane osoby/instytucji zgłasząjacej
3. Uzasadnienie zgłoszenia z uwzględnieniem zasług kandydata*

(powinno zawierać takie informacje jak opis zdarzeń, daty, miejsce, świadkowie itd., maksymalnie 2500 znaków)

4. Informacje dodatkowe i uwagi

(informacje niezawarte w uzasadnieniu mogące mieć wpływ na proces weryfikacji np.: posiadane ordery i odznaczenia, dane biograficzne kandydata, informacje o potomkach w przypadku odznaczenia pośmiertnego itp., maksymalnie 2500 znaków)

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

* pole obowiązkowe