Aktualność

Przebudowa siedziby na ul. Siennej 82 | konkurs

25.03.2020

Instytut Pileckiego ogłasza konkurs na opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy nowej siedziby Instytutu przy ul. Siennej 82 w Warszawie.

Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku biurowo-usługowego, uwzględniającej charakter miejsca, w którym budynek jest zlokalizowany oraz funkcji którą będzie pełnić. Realizacja inwestycji przyczyni się do stworzenia optymalnych warunków do prowadzenia nowoczesnych badań naukowych i archiwalnych, popularyzacji historii oraz szeroko pojętej działalności kulturalnej.

Zmodernizowana siedziba zostanie wyposażona w otwarte dla publiczności przestrzenie konferencyjne, które umożliwią organizację wykładów, seminariów i warsztatów edukacyjnych, a także prezentowanie wystaw i produkcji filmowych. Mamy nadzieję, że dzięki temu nasza siedziba położona na warszawskiej Woli stanie się obok leżących nieopodal Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Getta Warszawskiego – ważnym punktem na historycznej i turystycznej mapie Warszawy, wypełniając niezwykle istotną rolę kształtowania pamięci zbiorowej o polskim doświadczeniu II wojny światowej.

Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu, który w ocenie Sądu konkursowego w sposób najwłaściwszy spełni kryteria oceny prac. 

I nagroda: 30 000 zł brutto 

II nagroda: 20 000 zł brutto 

III nagroda: 10 000 zł brutto 

Nieodłącznym składnikiem I nagrody jest zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na przygotowaniu pełnej dokumentacji projektowej.   

Uwaga! W związku z koniecznością uzupełnienia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie przez część uczestników, zmianie ulega termin wysłania zaproszeń do składania prac konkursowych. Nowy termin to 08.05.2020 roku.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu wraz z niezbędną dokumentacją -> https://instytutpileckiego.pl/pl/bip/zamowienia-publiczne/konkurs-nr-zp-isim-12-2020-na-opracowanie-projektu-rozbudowy    

Zobacz także