Rejestracja - Konferencja: Przyszłość studiów nad Europą Środkową i Wschodnią - Instytut Pileckiego

"The future of Central and East European Studies in the light of Russia’s War of Aggression Against Ukraine” 17th-19th October 2024, Warsaw

Rejestracja uczestników i gości rozpocznie się 1 lipca 2024 r. Uczestnicy powiadomieni o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji zostaną poproszeni o rejestrację do 15 lipca 2024 r. Uczestnicy, którzy nie mogą zarejestrować się do 15 lipca, proszeni są o niezwłoczne powiadomienie organizatorów. Brak rejestracji i informacji w tej sprawie będzie skutkował usunięciem z ostatecznego programu. Goście proszeni są o rejestrację do 1 października 2024 r.

Link do formularza zgłoszeniowego:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIXQ64U3AowXaDAULT8PZipXZzcsT00z-KGp5ZI4cB_cF3IA/viewform 

W razie pytań bądź dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod adresem: conference2024@instytutpileckiego.pl