Zgłoszenia - Konferencja: Przyszłość studiów nad Europą Środkową i Wschodnią - Instytut Pileckiego

"The future of Central and East European Studies in the light of Russia’s War of Aggression Against Ukraine” 17th-19th October 2024, Warsaw

Termin nadsyłania zgłoszeń propozycji wystąpień oraz paneli został wydłużony do 31 maja b.r. 

Agresja Rosji na Ukrainę zmieniła obraz Federacji Rosyjskiej, który dominował w polityce i badaniach naukowych. Jednocześnie skierowała naszą uwagę na rolę i znaczenie państw Europy Środkowo-Wschodniej, a także na zmianę ich postrzegania, nie tylko w przestrzeni spraw międzynarodowych, lecz także w dyskursie politycznym i naukowym na Zachodzie. Wojna ma także reperkusje w dziedzinie nauki: doszło do zawieszenia współpracy między zachodnimi instytucjami badawczymi a rosyjskimi ośrodkami akademickimi i radykalnego ograniczenia dostępu do rosyjskich archiwów. Dominujące dotąd interpretacje poddaje się ponownej ocenie, a luki w obecnym podejściu do rozumienia przeszłych i obecnych zjawisk w Rosji zaczynają wychodzić na jaw. Do rangi pilnej konieczności urasta odejście od rosyjskocentrycznego postrzegania Europy Środkowo-Wschodniej na rzecz innych perspektyw, które uwzględniają doświadczenia państw regionu. Potrzebujemy badań nad Europą Środkowo-Wschodnią, w których na pierwszy plan wysunie się historia państw regionu, traktowanych jako byty niezależne od rosyjskiego centrum. Wspomniane wyżej czynniki nie występują jednak powszechnie; różne poglądy na temat Rosji obserwujemy także na tak zwanym Globalnym Południu, a dynamika uruchomiona w lutym 2022 roku jak każda inna podlega czasowym wahaniom. Celem konferencji jest ocena obecnego stanu rzeczy na polu badań nad Europą Środkowo-Wschodnią i Rosją, podjęcie refleksji nad przeszłością i wypracowanie nowych koncepcji, które pomogą w decentralizacji perspektyw badawczych i szukaniu alternatyw dla wcześniej sformułowanych założeń i modeli wykorzystywanych w badaniach nad tą częścią Europy. Zadanie, które sobie stawiamy, jest tym pilniejsze, że retoryka agresywnej polityki zagranicznej Rosji opiera się na rażącym manipulowaniu historią Europy Środkowo-Wschodniej. Te manipulacje dodatkowo zaciemniają prawdziwy historyczny wpływ Federacji Rosyjskiej i jej poprzedników prawnych na omawiany region.


Ze szczególną uwagą chcielibyśmy pochylić się nad następującymi kwestiami:

  • polityka pamięci w Rosji i państwach Europy Środkowo-Wschodniej
  • doświadczenie II wojny światowej i komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej
  • rosyjski imperializm i jego wpływ na historię Europy Środkowo-Wschodniej
  • polityka zagraniczna państw Europy Środkowo-Wschodniej wobec Rosji – obecnie i w ujęciu historycznym
  • historia i stan badań nad Europą Środkowo-Wschodnią w XX i XXI wieku
  • historia i stan badań nad Rosją w XX i XXI wieku
  • charakterystyka systemu politycznego i społecznego Rosji – obecnie i w ujęciu historycznym
  • rosyjskie tradycje polityczne i ich wpływ na kształt państwa
  • klasyfikacja prawna i rozliczenie rosyjskich i sowieckich działań przeciwko państwom Europy Środkowo-Wschodniej – obecnie i w ujęciu historycznym.

Zachęcamy do grupowania zgłoszeń w panele tematyczne obejmujące 3–4 referaty. Takie zgłoszenia będą miały pierwszeństwo, choć propozycje indywidualnych wystąpień także zostaną rozpatrzone. Instrukcje dotyczące przygotowania i składania zgłoszeń można znaleźć w wytycznych dla uczestników.

W razie pytań bądź dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod adresem: conference2024@instytutpileckiego.pl