Program - Konferencja: Przyszłość studiów nad Europą Środkową i Wschodnią - Instytut Pileckiego

"The future of Central and East European Studies in the light of Russia’s War of Aggression Against Ukraine” 17th-19th October 2024, Warsaw

Pełny program ogłosimy w lipcu 2024 r. po rozpatrzeniu zgłoszeń i potwierdzeniu obecności wszystkich prelegentów. Każdego z trzech dni konferencji zostanie przedstawiony jeden lub dwa wykłady przewodnie, po których nastąpią sesje poświęcone prezentacji referatów i panele dyskusyjne. Prezentacje referatów mogą odbywać się w czasie dwóch równoległych sesji.

W razie pytań bądź dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod adresem: conference2024@instytutpileckiego.pl