Komitet Naukowy - Konferencja: Przyszłość studiów nad Europą Środkową i Wschodnią - Instytut Pileckiego

"The future of Central and East European Studies in the light of Russia’s War of Aggression Against Ukraine” 17th-19th October 2024, Warsaw

Mamy przyjemność ogłosić następujący skład komitetu naukowego:

 • Prof. Patrycja Grzebyk, Uniwersytet Warszawski, dyrektor NOHA na Uniwersytecie Warszawskim
 • Prof. Maciej Janowski, dyrektor Instytutu Historii PAN
 • Prof. Igor Kąkolewski, dyrektor Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
 • Dr. Wojciech Kozłowski, p. o. dyrektora Instytutu Pileckiego
 • Prof. Krzysztof Koźbiał, dyrektor Instytutu Studiów Europejskich, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. Mark Kramer, dyrektor Programu Studiów nad Zimną Wojną w Centrum Davisa na Uniwersytecie Harvarda
 • Prof. Igor Lukes, profesor historii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Bostońskim
 • Dr. h.c. prof. hon. Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Prof. Grzegorz Motyka, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN
 • Prof. Alvydas Nikžentaitis, dyrektor Instytutu Historii Litwy
 • Prof. Andrzej Szeptycki, Uniwersytet Warszawski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Prof. Justyna Zając, dyrektor Polish Studies Center, Indiana University Bloomington
 • dr Krystian Wiciarz, Kierownik Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami IP w Warszawie
 • dr Bartłomiej Kapica, Zastępca kierownika Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami IP w Warszawie

W razie pytań bądź dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod adresem: conference2024@instytutpileckiego.pl