Wytyczne dla uczestników - Konferencja: Przyszłość studiów nad Europą Środkową i Wschodnią - Instytut Pileckiego

"The future of Central and East European Studies in the light of Russia’s War of Aggression Against Ukraine” 17th-19th October 2024, Warsaw

Językiem konferencji jest język angielski.

Konferencja ma charakter stacjonarny, ale przewidujemy możliwość połączenia online dla uczestników, którzy nie będą mogli podjąć podróży z powodu działań wojennych lub innych wyjątkowych okoliczności.

Sesje panelowe będą trwały po 90 minut, aby umożliwić prezentację trzech 20-minutowych referatów lub czterech 15-minutowych referatów. W każdej sesji 30 minut będzie przeznaczone na dyskusję i pytania publiczności.

Każdy panel musi mieć moderatora. W przypadku zgłaszania propozycji całego panelu (do czego gorąco zachęcamy) należy także wskazać moderatora. Organizatorzy zorganizują sesje z moderatorami dla pojedynczych zgłoszeń zakwalifikowanych do udziału w konferencji. Uczestnicy takich sesji otrzymają kontakt do wyznaczonego moderatora i pozostałych uczestników sesji na długo przed konferencją.

Uczestnik może wygłosić tylko jeden referat, ale może też moderować jedną inną sesję panelową.

Paneliści w tej samej sesji muszą reprezentować co najmniej dwie różne instytucje.

Studenci studiów II i III stopnia biorący udział w konferencji powinni być w swoich programach na etapie badań. Przynajmniej jeden uczestnik każdej sesji panelowej musi mieć stopień doktora.

Pełną treść referatu należy dostarczyć do 15 września 2024 r. Wszystkie referaty zostaną wówczas udostępnione uczestnikom konferencji, aby zapewnić produktywną dyskusję.

Planujemy również wydanie publikacji pokonferencyjnej za zgodą autorów – udostępnienie wstępnych wersji referatów znacznie ułatwi ten proces. Przed upływem terminu opublikujemy i roześlemy drogą elektroniczną informację, gdzie należy przesyłać teksty.

Link do formularza zgłoszeniowego:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIXQ64U3AowXaDAULT8PZipXZzcsT00z-KGp5ZI4cB_cF3IA/viewform 

W razie pytań bądź dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod adresem: conference2024@instytutpileckiego.pl