Wydarzenie

Wystawy Instytutu Pileckiego

Wystawy są ważnym aspektem oferty edukacyjnej. Tematyka naszych ekspozycji skupia się na historii Polski XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem zbrodni obu totalitaryzmów, a także rzeczywistości powojennej. W trakcie prac nad wystawą starannie selekcjonujemy źródła, starając się dotrzeć do tych dotychczas utajnionych albo nieznanych. Z kolei wiedzę i informacje zdobyte podczas analizy dokumentów i artefaktów, uzupełniamy rozmową ze świadkami historii.