Wystawy wirtualne - Instytut Pileckiego

 • Lemkin. Świadek wieku ludobójstwa | wystawa wirtualna

  Wystawa wirtualna

  Lemkin. Świadek wieku ludobójstwa | wystawa wirtualna

  Czy ludobójstwo to domena historii? Co doprowadziło do powstania jednej z najważniejszych odpowiedzi intelektualnych na tragiczne doświadczenie II wojny światowej? Poznaj historię Rafała Lemkina - człowieka, który stworzył pojęcie ludobójstwa!

 • Podwójnie Wolne. Prawa polityczne kobiet 1918 | wystawa wirtualna

  Wystawa wirtualna

  Podwójnie Wolne. Prawa polityczne kobiet 1918 | wystawa wirtualna

  Przyznanie kobietom czynnych i biernych praw wyborczych na podstawie dekretu Naczelnika Państwa z 28 listopada 1918 roku stawiało Polskę w szeregu najbardziej demokratycznych i postępowych państw Europy.

 • Paszporty życia | portal tematyczny

  Wystawa wirtualna

  Paszporty życia | portal tematyczny

  Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej o działalności grupy polskich dyplomatów, którzy podczas II wojny światowej w szwajcarskim Bernie, we współpracy ze środowiskami żydowskimi ratowali żydów z całej Europy.

 • Lemkin. Witness to the Age of Genocide | online exhibition

  Wystawa wirtualna

  Lemkin. Witness to the Age of Genocide | online exhibition

  Is genocide a domain of history? What led to one of the most significant intellectual responses to the tragic experience of World War II? Explore the story of Raphael Lemkin – the author of the concept of genocide!

 • Liberated Twice. The political rights of women 1918 | online exhibition

  Wystawa wirtualna

  Liberated Twice. The political rights of women 1918 | online exhibition

  The Decree issued by the Chief of State on 28 November 1918, which granted women the right to vote and the right to stand for election, placed Poland amongst the most democratic and progressive European states.

 • Zawołani po imieniu | wystawa wirtualna

  Wystawa wirtualna

  Zawołani po imieniu | wystawa wirtualna

  Kim są „Zawołani po imieniu”? To Polacy, którzy podczas okupacji niemieckiej zostali zamordowani przez Niemców za pomoc niesioną skazanym na Zagładę Żydom. Losy pomagających przez lata były znane tylko ich najbliższym.