BIP - Organizacja - Instytut Pileckiego

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa
NIP 5252735962
KRS 0000713483
REGON 369236544

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa

NIP 5252735962
KRS 0000713483
REGON 369236544

Celem działalności Instytutu jest inicjowanie, podejmowanie i wspieranie działań mających na celu:

1) uhonorowanie i upamiętnienie osób żyjących, zmarłych lub zamordowanych, zasłużonych dla Narodu Polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą, w dziele pielęgnowania pamięci lub niesienia pomocy obywatelom polskim lub Polakom o innej przynależności państwowej będącym ofiarami zbrodni sowieckich, nazistowskich zbrodni niemieckich, zbrodni z pobudek nacjonalistycznych lub innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodni wojennych, w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.;

2) prowadzenie badań w zakresie nauk historycznych oraz badań interdyscyplinarnych z wykorzystaniem narzędzi pokrewnych nauk humanistycznych i społecznych, a w szczególności badanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat totalitaryzmów oraz zbrodni nazistowskich i komunistycznych w XX wieku;

3) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie relacji ofiar i świadków zbrodni totalitarnych oraz popularyzowanie wiedzy na ten temat.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego

Dyrektor

dr Wojciech Kozłowski

sekretariat@instytutpileckiego.pl 

Dyrektor
dr Wojciech Kozłowski

Zastępca Dyrektora
Anna Gutkowska

Data zmiany: 19.07.2024

prof. Zofia Zielińska [przewodnicząca]

dr hab. Grzegorz Berendt

dr Sławomir Dębski

dr Adam Eberhardt

Andrzej Gelberg

Grzegorz Górny

prof. Marek Kornat

Jan Ołdakowski

Albert Stankowski

dr Mateusz Szpytma

dr hab. Przemysław Żurawski vel. Grajewski

Przewodniczący Rady:

prof. Patrycja Grzebyk (UW)

 

Zastępcy Przewodniczącego:

prof. Marek Kornat (IH PAN, UKSW)

prof. Witold Stankowski (Instytut Pileckiego)

 

Sekretarz Rady:

dr Krystian Wiciarz

 

Dyrektor Instytutu Pileckiego

dr Wojciech Kozłowski

 

Reprezentant MEiN:

dr hab. Ryszard Polak

 

Członkowie zewnętrzni:

prof. Piotr Madajczyk (ISP PAN)

prof. Paweł Kaczorowski (UKSW) 

prof. Paweł Skibiński (UW)

prof. Wiesław Wysocki (UKSW)

 

Pracownicy Instytutu:

dr Bartłomiej Kapica

dr Agnieszka Konik

dr Justyna Stępień

dr hab. Andrzej Zawistowski (prof. SGH)