Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami - Instytut Pileckiego

}

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego skupia wokół siebie badaczy z dziedziny politologii, socjologii, historii oraz studiów żydowskich.

Stanowi on wyjątkowe środowisko naukowców, którzy realizują interdyscyplinarne projekty w zakresie badań nad totalitaryzmami i historią Polski w XX wieku. Badania dotyczą głównie wydarzeń związanych z II wojną światową, skutków jakie wywarły na społeczeństwa oraz politykę drugiej połowy XX wieku a także kwestii pamięci drugiego i trzeciego pokolenia urodzonego po wojnie.

Pracownicy działu prowadząc własne projekty badawcze korzystają ze zbiorów pozyskanych przez Instytut, które tworzą archiwum cyfrowe zawierające dokumenty dotyczące historii Polski i obywateli polskich w XX wieku.

W  ramach swojej aktywności zajmują się popularyzacją i upowszechnianiem wyników swoich badań w szczególności zagranicą. W tym celu oprócz debat czy seminariów organizują międzynarodowe konferencje naukowe. Najbliższa planowana jest na wrzesień bieżącego roku pt. „The Onset of the New Order: Europe 1939-40”.

Swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają projekty prowadzone przez ludzi nauki w ramach stypendiów i staży pozyskanych i realizowanych w Instytucie Pileckiego. Są także merytorycznym wsparciem dla innych działów.

Kierownictwo

  • dr Krystian Wiciarz

    Kierownik