dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. Instytutu - Instytut Pileckiego

Badania / Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami

dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. Instytutu

Dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. SGH, prof. Instytutu Pileckiego

Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1998), doktor ekonomii (2007) i doktor habilitowany historii (2018). Profesor SGH (2019), profesor Instytutu Pileckiego (2021). Od 1998 r. pracownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, od 2020 r. prodziekan Studium Magisterskiego SGH. Oprócz pracy na macierzystej uczelni, doświadczenie zawodowe zdobywał także poza środowiskiem akademickim – m.in. kierował Wydziałem Edukacji Historycznej IPN (2008-2011), Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej (2012-2016) i Działem Historycznym Muzeum Powstania Warszawskiego (2017-2020). Od 2020 r. jest pracownikiem Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego.

Zajmuje się badaniami nad politycznymi, gospodarczymi i społecznymi aspektami historii Polski w XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dziejów PRL. Autor kilkudziesięciu prac naukowych i kilkuset prac popularnonaukowych, m.in. pierwszej monografii handlu reglamentowanego w Polsce oraz wydawnictw o charakterze edukacyjnym, m.in. podręczników historii dla uczniów szkół podstawowych, techników i liceów. Jest także autorem opracowań merytorycznych i dydaktycznych historycznych gier planszowych, m.in. opublikowanej w kilkunastu językach gry „Kolejka”. W latach 2012-2016 był przewodniczącym Rady Programowej popularnonaukowego czasopisma historycznego „pamięć.pl”. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. Laureat licznych nagród za osiągnięcia w pracy naukowej, m.in. Klio (2019), Historia zebrana (2019), Książka Historyczna Roku (wyróżnienie 2018) oraz kilkunastu nagród Rektorów SGH za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. W 2021 r. studenci Studium Licencjackiego SGH wyróżnili go tytułem Inspiracja Roku.

Profile w serwisach akademickich:                   

Academia.edu: https://sgh-pl.academia.edu/AndrzejZawistowski

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Andrzej-Zawistowski

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6464-8779

 

Najważniejsze publikacje zwarte

Monografie, bibliografie, edycje źródeł i książki popularnonaukowe:

 • ​A. Jarosz, J. Kaliński, A. Zawistowski, Bibliografia historii gospodarczej Polski w latach 1944-1989, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003, s. 510.
   
 • A. Zawistowski, Bilety do sklepu. Handel reglamentowany w PRL, PWN, Warszawa 2017, 584 s.
   
 • Chcieliśmy być wolni. Powstanie Warszawskie 1944, WAB, MPW, Warszawa 2022, 500 s – koncepcja, redakcja naukowa, współautor.
   
 • ​​M. Lizut, A. Zawistowski, Dekady, Tom IV: 1975-1984, Wydawnictwo Imbir, Warszawa 2006, 286 s.
   
 • A. Zawistowski, Stacja plac Dzierżyńskiego, czyli metro, którego Warszawa nie zobaczyła Budowa warszawskiej kolei podziemnej w latach 50. XX w., Trzecia Strona, Warszawa 2019, 272 s.
   
 • A. Zawistowski, Kombinat. Dzieje Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego – wielkiej inwestycji planu sześcioletniego, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa-Białystok 2009, 414 s.​
   
 • ​Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarności, tom I: 16 sierpnia 1980–30 czerwca 1981, wybór, wstęp i opracowanie J. Luszniewicz, A. Zawistowski, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2008, 488 s.

Podręczniki:

 • ​​Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Poziom podstawowy, WSiP, Warszawa 2022, 336 s. (z Piotrem Szlantą)​
   
 • ​​Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Poziom rozszerzony, WSiP, Warszawa 2022, 559 s. (z Joanna Choińską-Miką i Piotrem Szlantą)​
   
 • ​Historia 8, WSiP, Warszawa 2018, 240 s. (z Wojciechem Kalwatem i Piotrem Szlantą)

Redakcje naukowe:​

 • ​​Dylematy. Intelektualna historia reform Leszka Balcerowicza, Więź, Warszawa 2021, (red. naukowa i wstęp z J. Luszniewiczem i W. Morawskim). Wydanie I – 2021, wydanie II uzupełnione – 2022, ebook – 2022.
   
 • ​​Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. Rocznicę urodzin, red. A. Zawistowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, 551 s.​
   
 • ​​Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki / Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008), red. J. Luszniewicz, A. Zawistowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, 450 s.
   
 • ​​Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, red. W. Morawski i A. Zawistowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, 395 s.

 

Pełny wykaz publikacji: https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/KHGiS/katedra/sklad/Strony/Andrzej-Zawistowski.aspx