dr Agnieszka Konik - Instytut Pileckiego

Agnieszka Konik – doktorat nauk społecznych w zakresie socjologii uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Absolwentka dwóch kierunków Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego: socjologii oraz animacji kultury. W latach 2005-2016 nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w zagadnieniach tożsamości kulturowej oraz metodologii badań społecznych. Odbyła liczne staże badawcze w prestiżowych ośrodkach naukowych – m.in. roczne stypendium na University of Crete, semestralny staż na Indiana University w Bloomington. Przez rok prowadziła badania jako „visiting scholar” na Uniwersytecie Stanforda, gdzie uzyskała stypendium dla studentów międzynarodowych przyznane przez Stanford Bechtel International Center. Jest autorką licznych artykułów naukowych oraz rozdziałów w pracach monograficznych. Prowadzi badania z zakresu transmisji pamięci międzypokoleniowej a także kwerendy dotyczące postaw duchowieństwa
(w szczególności żeńskich zgromadzeń zakonnych) wobec Żydów w czasie okupacji niemieckiej.