dr Bartłomiej Kapica - Instytut Pileckiego

Bartłomiej Kapica – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Wydział Historyczny UAM w Poznaniu, 2015), adiunkt w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami w Instytucie Pileckiego. Stypendysta na Universita di Roma, „La Sapienza” w Rzymie (2013), wyróżniony w konkursie „Debiut Historyczny Roku 2010”. W latach 2016-2018 adiunkt w Instytucie Historii PAN w Warszawie (w ramach grantu NCN FUGA). Zainteresowania badawcze: biografistyka, historia ruchu komunistycznego w Polsce, historia polityczna Polski, historia intelektualna.
 

Numer Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6445-9908

Profil Academia.edu: https://independent.academia.edu/BKapica

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=1TlxW2MAAAAJ&hl=en&oi=ao

 

Lista najważniejszych publikacji:
 

Monografie autorskie:

 • „Władysław Bieńkowski (1906-1991) – biografia polityczna”, Wydawnictwo Instytutu Pileckiego, Warszawa 2022, ss. 504.
   
 • „Władysław Bieńkowski – krytyk realnego socjalizmu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022, ss. 252 (monografia popularno-naukowa).
   

Artykuły oraz artykuły recenzyjne:

 1. Władysław Bieńkowski i jego idee w dwudziestoleciu międzywojennym, „Polish Biographical Studies”, nr 10, 2022
   
 2. [rec.] M. Przeperski, Mieczysław Rakowski. Biografia, „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX”, nr 5, 2021, s. 246-252.
   
 3. Leszek Kołakowski and the revisionists of Marxism toward the socio-political system of Polish People’s Republic between 1958 and 1968, “The Polish Review”, nr 1 (66), 2021, s. 41-60.
   
 4. [rec.] C. Miedema, Not a movement of dissidents. Amnesty International Beyond the Iron Curtain, Gottingen 2019, s. 279, „Zeitschrift fur Ostmitteleuropa-Forschung”, 69, nr 3, 2020, s. 440–441.
   
 5. Nabrzmiała sprawa „Wybojów”- powstanie i likwidacja poznańskiego tygodnika „młodej inteligencji”1956-1957, [w:] „Nie tylko . Prasa w PRL w dobie „odwilży” 1955-1958”, [red]. P. Sasanka, M. Przeperski, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2019, s. 311-326.  
   
 6. [rec.] A. Skalimowski, Sigalin. Towarzysz odbudowy, Wołowiec 2018, s. 320, „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX”, nr 3, 2019, s. 212-214.
   
 7. Linia propagandowa „Głosu Warszawy” wobec ujawnienia zbrodni katyńskiej w 1943 roku, [w:] Wielkopolska i nie tylko. Studia z historii najnowszej, Instytut Historii UAM, [red.] K. Białecki, T. Ceglarz, M. Jurek, Ł. Komorowski, Poznań 2018, s. 327-339. 
   
 8. [rec.] Andrzej Friszke: Między wojną a więzieniem 1945–1953. Młoda inteligencja katolicka. Between War and Prison 1945–1953. Young Catholic Intelligentsia, Warszawa 2015, s. 416, „Zeitschrift fur Ostmitteleuropa-Forschung”, 66, nr 4, 2017, s. 628–629.
   
 9. [B. Kapica – wstęp, tłumaczenie i edycja], Spotkanie Adama Michnika z Antonio Rubbim, przedstawicielem Włoskiej Partii Komunistycznej, w listopadzie 1976 roku, „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały”, t. 15, 2017, s. 353–359.
   
 10. [rec.] A. Friszke, The time of the Workers’ Defence Committee. Jacek Kuron and the origins of Solidarność, „Studia Europaea Gnesnensia”, nr 7, 2013, s. 343–346.
   
 11. Władysław Bieńkowski – współpracownik Komitetu Obrony Robotników i członek Towarzystwa Kursów Naukowych, [w:] Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976–1981, [red.] W. Polak, J. Kufel, P. Ruchlewski, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2012, s. 513–530.
   
 12. Warszawscy wykładowcy Uniwersytetu Latającego i Towarzystwa Kursów Naukowych w Poznaniu w latach 1977–1980, „Kronika Miasta Poznania” 2012, nr 1, s. 245–255.
   
 13. Problem rewizjonizmu marksizmu na łamach centralnej prasy partyjnej w latach 1956–1959, „Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2011”, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2012, s. 143–150.