Dominika Uczkiewicz - Instytut Pileckiego

Dominika Uczkiewicz jest absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz seminarium doktorskiego w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willly'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego (dyscyplina: historia), w ramach którego przygotowała pracę doktorską, poświęconą kwestii ścigania i karania zbrodniarzy wojennych w pracach rządu polskiego na emigracji w latach II wojny światowej. Jej zainteresowania badawcze obejmują rozliczenia zbrodni wojennych, historię prawa, prawo karne międzynarodowe, sprawiedliwość tranzytywną. Obecnie pracuje jako adiunktka w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego. 

Jej najnowsze publikacje obejmują  Polish and German Perspectives on Transitional Justice. World War Two and its Aftermath (Wrocław 2021), tom konferencyjny zredagowany wspólnie z Wolfgangiem Formem, oraz monografię Problem odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne w pracach rządu polskiego na emigracji 1939-1945 (Warszawa 2022).